Wprowadzenie do RO-DBT (Radykalnie Otwartej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej) - 19-20.09.2019, godz 16:00-19:30 szkolenie online

Wprowadzenie do RO-DBT (Radykalnie Otwartej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej) - 19-20.09.2019, godz 16:00-19:30 szkolenie online

Rejestracja

Rejestracja dla członków PTDBT

Rejestracja zakończona 19.09.2019 16:00

250,00 PLN

zakończona

Rejestracja dla osób nie będących członkami PTDBT

Rejestracja zakończona 19.09.2019 16:00

300,00 PLN

zakończona

Opis wydarzenia
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu wprowadzającym do RO DBT Radykalnie Otwartej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Specjalnie dla uczestników w Polsce, szkolenie online w dniach 19-20.9.2019, poprowadzi Hope Arnold, LCSW, MA, terapeutka RO DBT, certyfikowana trenerka 1-Day Training, z instytutu Radically Open Ltd, USA.

2 dniowe szkolenie, 19-20.09.2019, każdego dnia w godz 16:00-19:30.

Umiejętności samokontroli, zdolności do hamowania własnych popędów czy impulsywnych zachowań są bardzo cenione przez nasze społeczeństwa. Wiemy jednak, że nadmierna samokontrola może stać się poważnym problemem, osobistym „więzieniem” i źródłem cierpienia: izolacji społecznej, perfekcjonizmu, zahamowania emocjonalnego. 

Dla problemów i zaburzeń związanych z nadmierną kontrolą (overcontrol), została stworzona RO DBT – Radykalnie Otwarta Terapia Dialektyczno-Behawioralna (Radically Open Dialectical Behaviour Therapy).  Celem organizowanego przez PTDBT szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi oraz umiejętnościami w (RO DBT) w zaburzeniach nadmiernej kontroli (Lynch, 2018). 

RO DBT badano w ciągu ostatnich 20 lat u pacjentów z przewlekłą depresją, jadłowstrętem psychicznym oraz cechami bardzo wysokiej kontroli. Wyniki badań sugerują, że jest to program skuteczny w tych i innych trudnych do leczenia grupach, takich jak zaburzenia ze spektrum autyzmu i zaburzenia osobowości obsesyjno-kompulsyjnej.

 Biospołeczna teoria nadmiernej kontroli zakłada, że w ciągu życia u osób wrażliwych na zagrożenie, które dorastają w otoczeniu, w którym „nie ma przyzwolenia na błędy”, rozwija się styl oparty na nadmiernej kontroli, który ogranicza zarówno możliwości zdobywania bardziej elastycznych umiejętności (korygujących), jak i ogranicza dostęp do pozytywnych wzmocnień społecznych.  
RO DBT opiera się na wielu podstawowych zasadach standardowego DBT, jednak same strategie terapeutyczne są zasadniczo różne. Np. w RO-DBT przyjmuje się, że samotność emocjonalna jest podstawowym problemem nadmiernej kontroli a nie dysregulacji emocjonalnej. 

Nowe umiejętności nauczane w RO-DBT, kładą nacisk na otwartość, zaciekawienie samym sobą, elastyczne reagowanie. Stosowane strategie mają służyć aktywizacji neurobiologicznego systemu poczucia bezpieczeństwa społecznego, rozwijać umiejętności komunikowania gotowości do współpracy, zachęcać do dzielenia się własnymi przeżyciami.  
Dla kogo szkolenie jest to szkolenie: dla psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, terapeutów różnych modalności, wszystkich profesjonalistów zdrowia psychicznego.

Cele szkolenia:
Podczas szkolenia wprowadzającego, uczestnicy nauczą się:
1. Podstaw i sposobu wyjaśniania teorii biospołecznej nadmiernej kontroli.
2. Opisu struktury terapii w RO-DBT.
3. Opisu nowych strategii terapeutycznych RO-DBT służących zwiększeniu gotowości do samo-poznawania i rozwijania elastycznego reagowania.
4. Opisu hierarchii celów terapeutycznych w RO-DBT.
5. Wyjaśnienia mechanizmu zmiany, który zakłada otwarte wyrażanie doświadczeń = zaufanie = więź społeczna.
6. Przykładów strategii służących poprawie umiejętności komunikowania gotowości do współpracy poprzez aktywację systemu bezpieczeństwa społecznego przywspółczulnego układu nerwowego.
7. Identyfikować cechy temperamentu biologicznego związane z nadmierną kontrolą.
8. Opisać model emocji RO-DBT.

Prowadząca:
Hope Arnold, LCSW, MA
jest praktykiem, terapeutką RO DBT, prowadzi szkolenia wprowadzające do RO DBT. Trening RO DBT rozpoczęła u dr Toma Lyncha, twórcy programu. Hope regularnie uczestniczy w szkoleniach RO DBT i pracuje pod superwizją  dr Toma Lyncha i dr Sophie Rushbroo.  Hope jest zaangażowana w tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o RO DBT, prowadzi także bloga na , Ltd. Pisze PsychCentral na tematy RO DBT o nazwie Radical Hope.

Hope jest założycielką centrum RO DBT Denver w Kolorado, USA, gdzie prowadzi swoją praktykę kliniczną. RO DBT Denver to centrum leczenia zaburzeń nadmiernej kontroli w oparciu o metody oparte na dowodach.  Hope specjalizuje się w zaburzeniach osobowości (obsesyjno-kompulsywne PD, paranoidalne PD, zależne PD, unikające PD), zaburzeniach jedzenia, autyzmie kobiet i zaburzeniach opornych na leczenie (depresja i lęk).

Termin:
Jest to 2-dniowe szkolenie online:
19.09.2019 - w godz 16:00 - 19:30
20.09.2019 - w godz 16:00 - 19:30

Miejsce:
Szkolenie będzie prowadzone na platformie zoom.us. Po zarejestrowaniu i opłaceniu szkolenia, uczestnicy otrzymają informacje o dostępie, wraz linkiem do logowania i instrukcją.
Do udziału w szkoleniu będzie potrzebne urządzenie z dostępem do Internetu i możliwością odbioru obrazu i dźwięku (audio i wideo).

Koszt:
250zł - dla członków PTDBT z opłaconą składką za 2019 rok.
300zł - dla wszystkich pozostałych osób.

Język szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i będzie tłumaczone na język polski.REGULAMIN

Szkolenia online PTDBT: Wprowadzenie do RO-DBT (Radykalnie Otwartej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej) 

I. Postanowienia ogólne
 1. Wydarzenie Szkolenia online PTDBT: Wprowadzenie do RO-DBT (Radykalnie Otwartej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej) zwana w dalszej części regulaminu Szkolenie, odbędzie się 19-20.09.2019 online, na platformie internetowej zoom.us
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej z siedzibą w Gdańsku, ul. Politechniczna 9/7, 80-288 Gdansk, NIP: 9571090202, REGON: 366073484 KRS: 0000652425 zwany dalej Organizatorem

II. Zasady uczestnictwa
 1. Program Szkolenia znajduje się na stronie internetowej  https://wprowadzenie-do-rodbt-2019.konfeo.com/pl/groups. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników). 
 2. W Szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie:
 3. https://wprowadzenie-do-rodbt-2019.konfeo.com/pl/groups
 4. Zarejestrowanie uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
 5. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu obejmuje: udział w Szkoleniu oraz materiały zapewnione przez prowadzącą
 6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Szkolenia: https://wprowadzenie-do-rodbt-2019.konfeo.com/pl/groups
 7.  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto 85 1140 2004 0000 3602 7906 4629 mBank, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 
 8.  Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
 9.  Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://wprowadzenie-do-rodbt-2019.konfeo.com/pl/groups przyjmowane są do 18.09.2019 lub do wyczerpania miejsc. Koszt uczestnictwa zależy od przynależności do PTDBT:    Członkowie PTDBT: 250,00zł, a pozostali uczestnicy: 300,00zł.  
 10. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 18.09.2019.
 11. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 12.  W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Szkolenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 90 % kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 
 13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu do dnia 05.09.2019 uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane przez Organizatora.

IV. Bezpieczeństwo 
 1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa swojego połączenia internetowego podczas logowania się na platformę zoom.us.   

V. Inne postanowienia
 1. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.


Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 19.09.2019 16:00
Zakończenie: 20.09.2019 19:30

Szkolenie online
Platforma zoom.us

Strona rejestracji:
https://wprowadzenie-do-rodbt-2019.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej

ul. Politechniczna 9/7
80-288 Gdańsk

zarzad@ptdbt.pl